کروناویروس انسانی

از ۴۰گونهمختلف خانواده کروناویروس، تاکنون هفت گونه منتقل شده به انسان کشف شده است که موجب بروز بیماریهایی همچون خانوادهسرما خوردگیدر انسان می گردند. گاهی برخی از کروناویروس ها بهدستگاه تنفسیحمله می کنند و گاهی علائم خود را دررودهومعدهافراد نمایان می کنند. علائم ویروس کرونا درریه، معمولاً در سرماخوردگی های معمول و نوعیسرماخوردگیترشح آور به نامپِنومونیاظاهر می شودکه معمولاً در بیشتر افراد با سرماخوردگی ملایمی همراه است. در این دسته چهار کروناویروس کشف شده است:[۱۶]

این چهار نوع کروناویروس، به صورت مرتب در جمعیت انسانی ایجاد بیماری می کنند و باعث عفونت سیستم تنفسی در کودکان و بزرگسالان می شوند.[۱۶]

اما انواع دیگری از این ویروس هستند که با علائمی شدیدتر همراه می شوند؛ مانندسارس،مرسوکووید ۱۹.

کرونا ویرووسانسانی

انواع کرونا ویرووس

ساختار وسرعت تکثیر

hcov ,کروناویروس ,ویروس ,علائم ,چهار ,کرونا ,می کنند ,کشف شده ,کنند و ,معمولاً در ,شده است

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
filestan abzarhaykomakimanzel bazisazitoos stockmaster pouyafaraz2021 rastinsanaat shivatalari yaseblue vectorisunlg ariadey