انواع کروناویروس

خانواده کروناویروس

کروناویروس ها (Coronaviruses) خانواده بزرگی ازویروس هاهستند که در چهارسرده(آلفاکروناویروس،بتاکروناویروس،دلتاکروناویروس،گاماکروناویروس)، ۲۲زیرسردهو ۴۰گونهجای می گیرند.[۱۶]

کرونا ویرووسانسانی

انواع کرونا ویرووس

ساختار وسرعت تکثیر

کروناویروس ,انواع ,خانواده ,۴۰گونهجای ,گیرند ,۲۲زیرسردهو ,۲۲زیرسردهو ۴۰گونهجای ,، ۲۲زیرسردهو ,آلفاکروناویروس،بتاکروناویروس،دلتاکروناویروس،گاماکروناویروس ، ,چهارسرده آلفاکروناویروس،بتاکروناویروس،دلتاکروناویروس،گاماکروناویروس ,۴۰گونهجای می

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
rivermooneld vakil7 zibaee12 jtr partssdehj anvarquranandetrat kavirfgrafik sardarhossein7 kasrayazdsocial azmayeshikonkori1400