ساختار

کروناویروس ها زیر مجموعهٔکروناویریدههستند. ساختار آنها نیز دارای یکژنومآران ایمعمولی است.[۱۱]افرادی که هم زمان دارای بیماری دیگری باشند و کودکان مبتلا به بیماری های قلبی، بیشتر در معرض خطر ابتلا به کروناویروس ها هستند. معمولاً شدتسرماخوردگیکه کروناویروس عامل آن باشد بیشتر است.[۱۲]کرونا ویروس ها که پس ازراینو ویروس هابزرگترین عامل ابتلا به سرماخوردگی هستند، بیشتر در زمستان و بهار باعث سرماخوردگی می شوند.[۱۳]اگرچه کرونا ویروس ها بیشتر در حیوانات دیده می شوند، اما هفت نوع از آن هادستگاه تنفسیبدن انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. تشخیص اینکه علت بیماری کرونا ویروس باشد یا خیر کمی مشکل است، چرا که برخلاف راینو ویروس ها به سختی در آزمایشگاه رشد و نمو می کنند.[۱۳]

ساختار این ویروس از دو لایه تشکیل شده است؛ هسته این ویروس را موادژنتیکیو لایه بیرونی آن را تاج هایپروتئینیتشکیل داده اند.[۱۴]پس از ورود به سلول میزبان، ذرهویروسبدون پوشش بوده وژنومآن واردسیتوپلاسمسلول می شود.

خانواده ویروس کرونا همیشه از گونه حیوانی به گونه دیگری منتقل شده است. این ویروس برای انتقال آسان تر ممکن است تکامل پیدا کند و موجب بیماری سخت تری شود.[۱۵]

سرعت توليدمثل(تكثير)

کروناویروس ها در کلاس (خانواده) ار ان ای داران تک رشته ای خطی ای هستند که زنوم آن ها مستقیماً به صورت ام ار ان ای عمل می کنند. بنابر این از لحاظ خانوادگی و عملکرد ژنومی، شباهت بسیاری با خانواده پیکورناویروس ها دارند که از خانواده پیکورناویروس ها می توان به رینوویروس (ویروس سرماخوردگی) اشاره کرد.اما، آنها تفاوت های زیادی نیز دارند. تفاوت عمده و چشمگیر کوروناویروس ها با پیکورناویروس ها، در داشتن پوشش می باشد.

با توجه به اینکه نوع ژنوم کروناویروس ها مستقیماً بعنوان ام ار ان ای عمل می کند، پس برای بیان شدن نیازی به پیرایش و رونوشت ترجمه (نوع یک-دی ان ای به ار ان ای) ندارند، از این رو سریعتر می توانند مورد رونوشت قرار گیرند ، بدون آنکه واسطه ای وجود داشته باشد.

این سرعت زیاد در سرماخوردگی معمولی و تمامی زیرگروه های کلاس مذکور (ssRNA ، عمل مستقیم به صورت mRNA) نیز مشاهده می شود که دلیل آن همین موردی است که پیشتر توضیح دادیم.

کرونا ویرووسانسانی

انواع کرونا ویرووس

ساختار وسرعت تکثیر

ها ,ویروس ,ای ,ان ,کروناویروس ,بیماری ,ان ای ,کروناویروس ها ,ار ان ,بیشتر در ,این ویروس

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
khdshidgostar kiamsnag71 farid874 rrrtt1 fillybacklink raf-e-nam iranteb001 partssdehj soorena29 dreamcomputer